6 Februari 2011

Damapk Perilaku Ghibah

Beberapa dampak ghibah yang dilakukan oleh seseorang terhadap saudaranya:
1. Kebencian terselubung yang dikhawatirkan akan bertambah menjadi bentuk permusuhan yang nyata.
2. Sifat hasad (dengki) yang menggerogoti hati seseorang sehingga ingin merebut kedudukan saudaranya dalam pandangan manusia.
3. Adanya sifat fasad dan gairah dalam melakukan dosa dan kernunkaran.
4. Tidak rela terhadap kehormatan dari seseorang, sehingga ingin menampakkan aibnya.
5. Dukungan majlis kepadanya dan simpati kawan-kawan yang inembenarkannya dan sikap mereka yang menjilat dan nifak.

Tidak ada komentar: