29 September 2011

Contoh Surat Izin Sekolah

Indralaya , 27 agustus 2010
Kepada
Yth. Kepala Sekolah / Wali Kelas  X.C
SMA Tri Kuang
Di Indralaya

Dengan Hormat
            Bersama surat ini saya mohon kepada bapak/ibu wali  murid kelas X.C SMA Tri Kuang  untuk dapat memberikan i z in kepada keponakan saya:
            Nama               : Kuang Thy
            Kelas               : X.C
Untuk tidak masuk sekolah pada hari ini dikarenakan sakit.
            Demikian atas perkenaan  i zin yang diberikan  saya selaku  wali murid mengucapkan terima kasih.                                                                                                Hormat Saya
  Wali murid

  Haryakuang

Tidak ada komentar: